What would you like to search for?

Our News

УС ХУРИМТЛУУЛАХ ХӨВ БАРИХ БАЙГУУЛЛАГА СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас хэрэгжүүлж буй “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төсөл нь Монгол орны төдийгүй дэлхийд ховордсон цоохор ирвэс болон түүний идэш тэжээл бологч амьтдын хамгаалал, амьдрах орчинг хадгалах зорилгоор Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын Ихэс багийн нутаг дахь Баян нурууны Мараатын эхэд ус хуримтлуулах хөвийн барилга угсралтын ажлыг батлагдсан зураг, төслийн дагуу хийж гүйцэтгэх байгууллагын үнийн санал ирүүлж, хамтран ажиллахыг урьж байна.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас хэрэгжүүлж буй “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төсөл нь Монгол орны төдийгүй дэлхийд ховордсон цоохор ирвэс болон түүний идэш тэжээл бологч амьтдын хамгаалал, амьдрах орчинг хадгалах зорилгоор Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын Ихэс багийн нутаг дахь Баян нурууны Мараатын эхэд ус хуримтлуулах хөвийн барилга угсралтын ажлыг батлагдсан зураг, төслийн дагуу хийж гүйцэтгэх байгууллагын үнийн санал ирүүлж, хамтран ажиллахыг урьж байна.
Гүйцэтгэх хугацаа: 2023 оны 8 дугаар сарын 20-ноос 10 дугаар сарын 20   
Хүлээгдэж буй үр дүн:
Ус хуримтлуулах хөв байгуулах батлагдсан зураг төсөл /uranchimeg@wwf.mn хаягаар хандаж авах/-ийн дагуу дараах ажлыг хийж гүйцэтгэн захиалагч болон санхүүжүүлэгч талд хүлээлгэн өгсөн байна.
Шороон боомтыг байгуулсан байна /L=36.0м, h=3.57м/
Усан сан байгуулсан байна /хамгийн ихдээ 2854.6m3 ус хуримтлуулах /
Илүүдэл ус хаях суваг барьсан байна /L=30.0м, в=1.0м, m=1.0/ 
Тавигдах шаардлага:
Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь Ус хуримтлуулах хөв байгуулж байсан болон ижил төстэй усны барилга байгууламж гүйцэтгэсэн ажлын туршлагатай байх, сүүлийн 5 жилийн хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа АНН байх;
Сонгон шалгаруулалтад оролцогч нь хөрөнгийн баталгаа, төлбөрийн чадвар болон сонгон шалгаруулалтанд ирүүлсэн мэдээллийн үнэн зөвийг бүрэн хариуцна;
Хөв байгуулахад шаардагдах мэргэжлийн боловсон хүчний болон техник, тоног төхөөрөмж, технологийн чадавх, нөөцтөй байх;
Гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнд хамгийн багадаа 12 сарын баталгаа гаргах боломжтой байх. 
Сонгон шалгаруулалтад бүрдүүлж, ирүүлэх материал:
Сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхол илэрхийлсэн албан бичиг;
Байгууллагын танилцуулга (товч танилцуулга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар);
Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ижил, төстэй ажлын танилцуулга;
Мэргэжлийн боловсон хүчний болон техник, тоног төхөөрөмж, технологийн чадавх, нөөцийн талаар мэдээлэл /хуулбар хавсаргах/;
Ажил гүйцэтгэх календарчилсан төлөвлөгөө;
Ажил гүйцэтгэх үнийн дэлгэрэнгүй санал (үнийн саналд бараа материалын зардал, ажлын хөлс, тээвэр зэрэг бүх зардлууд болон холбогдох татварууд багтсан байх) 
Материал хүлээж авах эцсийн хугацаа ба цахим хаяг:
Сонгон шалгаруулалтын материалыг цахим хэлбэрээр Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын хаягаар info@wwf.mn 2023 оны 8-р сарын 03-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл хугацаанд ирүүлнэ үү. Ажлын зургийг эндээс авна уу.
 
 
logo

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу