What would you like to search for?

Мэдээ, мэдээлэл
© WWF Mongolia

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын үйл ажиллагааны талаархи мэдээ, мэдээллийг эндээс уншина уу.

Тул загасны тоо толгойг тогтоох судалгаа хийв
Тул загасны тоо толгойг тогтоох судалгаа хийв

Мэргэжилтнүүдийн ярьснаар судалгаа хийхдээ сэртэнгүй нэг салаат хиймэл өгөөшт дэгээгээр тул загасыг бариад биеийн урт, тойргийн уртыг хэмжсэний ...

25 Jan 2024
Цагаан зээр хамгаалах Тунхаг бичиг гаргалаа
Цагаан зээр хамгаалах Тунхаг бичиг гаргалаа

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар цагаан зээр хамгаалахад чиглэсэн “Янзаган хүрээг хайрлаарай” чуулга уулзалтыг ...

23 Jan 2024
Экологийн цагдаагийн албаны алба хаагчид ур чадвараа дээшлүүллээ
Экологийн цагдаагийн албаны алба хаагчид ур чадвараа дээшлүүллээ

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх амар биш. Хууль эрх зүйн мэдлэгээс гадна нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын тархац, нөөц, биологи, ...

13 Dec 2023