What would you like to search for?

Мэдээ, мэдээлэл
© WWF Mongolia

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын үйл ажиллагааны талаархи мэдээ, мэдээллийг эндээс уншина уу.

Экоклубын сурагчид энэ ажилд оролцсоноор говь цөлийн бүсэд ямар мод тарих тохиромжтой, мөн хэрхэн арчилж ургуулах талаар мэдээлэлтэй боллоо.
Экоклубын сурагчид мод услах ажилд идэвхтэй оролцов

Мод тарьж ургуулахад арчилгаа, ялангуяа услалт маш чухал байдаг. Тиймээс хүлэмжинд тарьсан модны хаврын цэнэг усалгааг Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт ...

06 Jun 2023
Түүнчлэн “SMART” программд суурилсан ажлын үр дүнг сар, улирлаар дүгнэн хэлэлцэж, алдаа дутагдлыг засах, сайжруулах замаар тус программыг амжилттай туршин хэрэгжүүлж ирсэн билээ.
“SMART”-ийн сургалт зохион байгуулав

Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын байгаль хамгаалагчдын хяналт мониторингийн ажилд сүүлийн үеийн “SMART” бүртгэлийн систем, программыг нэвтрүүлж ...

05 Jun 2023
logo
Мэдлэг, чадвар олгосон сургалт боллоо

Сургалт “Хууль бусаар ан агнах, ой, байгалийн ургамал бэлтгэх, худалдаалах гэмт хэрэг, зөрчлийг мөрдөн шалгах, шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдвээр явагдсан ...

30 May 2023