What would you like to search for?

ТАВТАЙ МОРИЛ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

© WWF Mongolia

Бид дэлхийн тэргүүлэх, бие даасан байгаль хамгаалах байгууллагуудын нэг.

Бидний үйл ажиллагаа

Монгол орныхоо биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ариун үйлсэд зүтгэж, үргэлж шинийг санаачилж, баг хамт олноороо сэтгэл, зүрх, ур чадвараа дайчлан ажиллаж байна.

Шинэ мэдээлэл
Түүнчлэн “SMART” программд суурилсан ажлын үр дүнг сар, улирлаар дүгнэн хэлэлцэж, алдаа дутагдлыг засах, сайжруулах замаар тус программыг амжилттай туршин хэрэгжүүлж ирсэн билээ.
“SMART”-ийн сургалт зохион байгуулав

Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын байгаль хамгаалагчдын хяналт мониторингийн ажилд сүүлийн үеийн “SMART” бүртгэлийн систем, программыг нэвтрүүлж ...

05 Jun 2023
logo
Мэдлэг, чадвар олгосон сургалт боллоо

Сургалт “Хууль бусаар ан агнах, ой, байгалийн ургамал бэлтгэх, худалдаалах гэмт хэрэг, зөрчлийг мөрдөн шалгах, шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдвээр явагдсан ...

30 May 2023
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаатай хамтран өсвөрийн байгаль хамгаалагчийн өвлийн хөтөлбөрийг хоёр дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүллээ. Хөтөлбөрийн зорилго нь, хүүхдүүдэд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үнэ цэнийн талаар мэдлэг олгох, байгаль орчныг ажиглаж, судлах арга зүйд сургах, байгаль хамгааллын ажилд оролцуулах замаар өсвөрийн байгаль хамгаалагч болгоход оршиж байв.
Өсвөрийн байгаль хамгаалагчийн өвлийн хөтөлбөр хоёр дахь жилдээ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар Онон-Балжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаатай хамтран өсвөрийн байгаль ...

19 May 2023

Хамтын гэрэлт ирээдүйг бүтээхэд хүн төрөлхтний нэгдмэл байдал чухал.

© Aziz Acharki
ТА ӨӨРЧИЛЖ ЧАДНА
Та Монгол орныхоо байгаль, зэрлэг амьтныг хамгаалах ариун үйлсэд хувь нэмрээ оруулах боломжтой. Таны хандив байгаль хамгаалалд бүрэн зарцуулагдана.

Та өөрчилж чадна!