What would you like to search for?

ТАВТАЙ МОРИЛ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

© WWF Mongolia

Бид дэлхийн тэргүүлэх, бие даасан байгаль хамгаалах байгууллагуудын нэг.

Бидний үйл ажиллагаа

Монгол орныхоо биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ариун үйлсэд зүтгэж, үргэлж шинийг санаачилж, баг хамт олноороо сэтгэл, зүрх, ур чадвараа дайчлан ажиллаж байна.

Шинэ мэдээлэл
Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын захирамжаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын 22-ныг булаг хамгаалах “Булгийн өдөр” болгон албан ёсоор тэмдэглэхээр болсон билээ. Энэ жилийн “Булгийн өдөр”-ийг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар талуудтай хамтран амжилттай тэмдэглэлээ. Энэ удаа Ховд, Говь-Алтай аймгийн 8 сумын нутаг дэвсгэрт 17 булаг хашиж хамгаалах ажлыг төрийн байгууллага, нутгийн иргэдийн оролцоотой хийв.
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд “Булгийн өдөр”-ийг дэмжиж байна

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын захирамжаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын 22-ныг булаг хамгаалах “Булгийн өдөр” болгон албан ёсоор тэмдэглэхээр ...

08 Jun 2023
Экоклубын сурагчид энэ ажилд оролцсоноор говь цөлийн бүсэд ямар мод тарих тохиромжтой, мөн хэрхэн арчилж ургуулах талаар мэдээлэлтэй боллоо.
Экоклубын сурагчид мод услах ажилд идэвхтэй оролцов

Мод тарьж ургуулахад арчилгаа, ялангуяа услалт маш чухал байдаг. Тиймээс хүлэмжинд тарьсан модны хаврын цэнэг усалгааг Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт ...

06 Jun 2023
Түүнчлэн “SMART” программд суурилсан ажлын үр дүнг сар, улирлаар дүгнэн хэлэлцэж, алдаа дутагдлыг засах, сайжруулах замаар тус программыг амжилттай туршин хэрэгжүүлж ирсэн билээ.
“SMART”-ийн сургалт зохион байгуулав

Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын байгаль хамгаалагчдын хяналт мониторингийн ажилд сүүлийн үеийн “SMART” бүртгэлийн систем, программыг нэвтрүүлж ...

05 Jun 2023

Хамтын гэрэлт ирээдүйг бүтээхэд хүн төрөлхтний нэгдмэл байдал чухал.

© Aziz Acharki
ТА ӨӨРЧИЛЖ ЧАДНА
Та Монгол орныхоо байгаль, зэрлэг амьтныг хамгаалах ариун үйлсэд хувь нэмрээ оруулах боломжтой. Таны хандив байгаль хамгаалалд бүрэн зарцуулагдана.

Та өөрчилж чадна!