What would you like to search for?

Our News

Хар ямаатын БНГ-т мод тарих ажил амжилттай үргэлжилж байна

“Мод дагаж ус, ус дагаж” амьдрал аяны хүрээнд Хар Ямаатын БНГ-т 5 га газарт 2017 оноос ойжуулалтын ажлыг шат дараатай хийж байгаа юм. Энэ талбайд хайлаас (Ulmus pumila), нохойн хошуу (Rosa acicularis), далий ягаан (Rhododendron dauricum), сибирь гүйлс (Armeniaca sibirica), тэхийн шээг (Ribes diacantha) зэрэг ургамлын зүйлүүд амжилттай ургаж байна. Энэ ажлын үргэлжлэл болгож 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 1025 ширхэг хайлаас мод тарилаа. Мод тарихад сумын ЗДТГ, Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшил болон нутгийн иргэд зэрэг 130 гаруй хүн оролцсон байна. Мөн нутгийн хоршооноос 25 ширхэг хайлаас бэлэглэж, өөрсдөө тарьж өглөө.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам болон Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн удирдлагатай байгуулсан гэрээний дагуу 2013 оноос Хар Ямаатын байгалийн нөөц газрын Хамгаалалтын захиргааны менежментийг хариуцан ажиллаж байгаа билээ.  Үүний хүрээнд байгаль хамгааллын ажил ид үргэлжилж байна.
“Мод дагаж ус, ус дагаж” амьдрал аяны хүрээнд Хар Ямаатын БНГ-т 5 га газарт 2017 оноос ойжуулалтын ажлыг шат дараатай хийж байгаа юм. Энэ талбайд хайлаас (Ulmus pumila), нохойн хошуу (Rosa acicularis), далий ягаан (Rhododendron dauricum), сибирь гүйлс (Armeniaca sibirica), тэхийн шээг (Ribes diacantha) зэрэг ургамлын зүйлүүд амжилттай ургаж байна. Энэ ажлын үргэлжлэл болгож 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 1025 ширхэг хайлаас мод тарилаа. Мод тарихад сумын ЗДТГ, Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, Эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшил болон нутгийн иргэд зэрэг 130 гаруй хүн оролцсон байна. Мөн нутгийн хоршооноос 25 ширхэг хайлаас бэлэглэж, өөрсдөө тарьж өглөө.
Энэ өдөр шинээр мод тарихаас гадна нөхөн тарилт хийсэн юм. Цаашид энэхүү 5 га таримал ойн санг нутгийн удирдлага, иргэдтэй хамтран цэцэрлэгт хүрээлэн байдлаар тохижуулж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох төлөвлөгөөтэй байгаа ажээ. 
© ДБХС
Цаашид энэхүү 5 га таримал ойн санг нутгийн удирдлага, иргэдтэй хамтран цэцэрлэгт хүрээлэн байдлаар тохижуулж, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох төлөвлөгөөтэй байгаа ажээ.

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу