What would you like to search for?

Our News

“Хуванцаргүй гол мөрөн” явуулын сургалт амжилттай болов

Сургалтад нутгийн иргэд, байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, албан байгууллага, экоклубын гишүүд нийт 280 гаруй хүн хамрагдлаа. Сургалтаар хуванцар хог хаягдал байгаль экологид ямар хор хөнөөл учруулдаг, хогоо ангилан ялгахын ач холбогдол зэрэг олон сэдвээр мэдээлэл өгч харилцан яриа өрнүүлжээ. Оролцогчид маш хэрэгтэй чухал сургалт боллоо хэмээн онцолж байсан бөгөөд иргэдийн хандлагыг өөрчлөх нь нэн тэргүүний ажил гэдэгтэй санал нэгдэж байв.

Онон голын сав газрын экоклубын сурагчид “Хуванцарыг бид багасгаж чадна” аяныхаа хүрээнд хаягдал хуванцарыг цуглуулах  сав бэлтгэж сургуулийн үүдэнд байрлуулсан бөгөөд хурааж, цугларсан савнуудыг ашиглан янз бүрийн бүтээл хийж байна. Мөн хуванцар хог хаягдлын хор хөнөөллийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг сургуулийнхаа бүх  сурагчдын дунд түгээж хандлагаа өөрчлөхийг уриалж хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт оролцсон сурагчид“ Бид эхлээд хог хаягдлын талаархи өөрсдийн хандлагаа өөрчлөх, ар гэрийнхэндээ үлгэрлэх, цаашид бусад хүмүүсийн хандлагыг өөрчилж, сум орон нутгийнхаа цэвэр цэмцгэр байдалд нөлөөлж болохыг ойлголоо. Орон нутгийн удирдлага биднийг дэмжиж байгаад баяртай байна” хэмээн ярьж байлаа.
Экоклубын сурагчдын энэхүү санаачлагыг Онон, Улз голын сав газрын захиргаа дэмжин сав газрын нутагт хамрагдах 7 суманд усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс дэх хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах,  хуванцар хог хаягдлыг бууруулахад чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны цогц аян зохион байгуулахаар болсон. Энэ ажлын эхлэл болгож Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын дэмжлэгтэйгээр “Хуванцаргүй гол мөрөн” сэдэвт явуулын сургалтыг 7 суманд амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтад нутгийн иргэд, байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, албан байгууллага, экоклубын гишүүд нийт 280 гаруй хүн хамрагдлаа. Сургалтаар хуванцар хог хаягдал байгаль экологид ямар хор хөнөөл учруулдаг, хогоо ангилан ялгахын ач холбогдол зэрэг олон сэдвээр мэдээлэл өгч харилцан яриа өрнүүлжээ. Оролцогчид маш хэрэгтэй чухал сургалт боллоо хэмээн онцолж байсан бөгөөд иргэдийн хандлагыг өөрчлөх нь нэн тэргүүний ажил гэдэгтэй санал нэгдэж байв. Мөн олон нийтэд зөв ойлголт өгөхийн зэрэгцээ шийдвэр гаргагчдын хандлагыг өөрчлөхөд анхаарах хэрэгтэйг онцолсон юм. Сургалтад  оролцогчдод хаяг хаягдлын хор хөнөөлийн тухай гарын авлагыг тараасан байна.
Сонирхуулахад, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь  хөтөлбөрийн газар нутгийн зүүн бүс дэх Хэрлэн голыг хуванцар хог хаягдлаас ангижруулах “Хоггүй Хэрлэн гол” кампанит ажлыг 2018 оноос хойш иргэдийн оролцоотойгоор амжилттай хийж байгаа билээ.
 
Сургалтад нутгийн иргэд, байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл, албан байгууллага, экоклубын гишүүд нийт 280 гаруй хүн хамрагдлаа.

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу