What would you like to search for?

Our News

Экоклубын сурагчид идэвхтэй байна

Энэ ажилд экоклубын сурагчид ч идэвхтэй оролцож байна. Ялангуяа усан цахилгаан станц баригдах Эрдэнэбүрэн сумын экоклубын сурагчид идэвх санаачилга гаргаж олон ажил хийхээр төлөвлөжээ. Үүний хүрээнд экоклубын сурагчид станц баригдах Шижигтийн хавцалд очиж байдалтай газар дээр нь танилцах аялал хийв. Энэ ажлыг Хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргаа дэмжиж, мэргэжилтнүүдээ хамт явуулсан бөгөөд тэд УЦС-ын талаар Засгийн газраас баримталж буй бодлого болон Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын талаархи ерөнхий мэдээллийг өглөө.

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр Алтай Соёны бүс нутагт хамаарах Ховд аймгийн нутаг дахь Ховд гол дээр 90 МВт-ын хүчин чадалтай усан цахилгаан станц барихаар болоод байгаа билээ. Тодруулбал, станцыг Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын нутаг дахь Шижигтийн хавцалд барих бөгөөд энэ зунаас бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх юм. 
Станц барих Ховд гол нь олон төрөл, зүйлийн усны шувуу цуглардаг Хар-Ус нуурын гол тэжээл нь болдог. Энэ нуур Рамсарын конвенцид бүртгэлтэй юм. Мөн 2 аймгийн 80 гаруй мянган хүн, хоёр сая гаруй мал сүрэг Ховд голоос ундаалдаг. Тиймээс л энэ төсөлд эхнээс нь болгоомжтой хандаж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг аль болох бага байлгах хэрэгтэй байгаа юм.
Энэ ажилд  экоклубын сурагчид  идэвхтэй оролцож байна. Ялангуяа усан цахилгаан станц баригдах Эрдэнэбүрэн сумын экоклубын сурагчид идэвх санаачилга гаргаж олон ажил хийхээр төлөвлөжээ. Үүний хүрээнд экоклубын сурагчид станц баригдах Шижигтийн хавцалд очиж байдалтай газар дээр нь танилцах аялал хийв. Энэ ажлыг  Хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргаа дэмжиж, мэргэжилтнүүдээ хамт явуулсан бөгөөд тэд УЦС-ын талаар Засгийн газраас баримталж буй бодлого болон Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын талаархи ерөнхий мэдээллийг өглөө. Аяллын үеэр экоклубын сурагчид УЦС баригдахаас өмнө Шижигтийн хавцлын байгалийн сайхныг гэрэл зураг, дүрс бичлэгт буулгаж facebook, twitter зэрэг олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан цацсан нь олны сонирхлыг татлаа. 
Байгаль орчинд ээлтэй станц болгоход өөрсдийн дуу хоолойг хүргэх чиглэлээр Эрдэнэбүрэн сумын экоклубын сурагчид олон ажил хийхээр төлөвлөжээ. Үүнд, “УЦС ба байгаль орчин” сэдвээр интернэтээс хайлт хийж олсон эерэг болон сөрөг мэдээллийг ашиглаж богино хэмжээний видео болгон  олон нийтийн сүлжээгээр цацах, “Эрдэнэбүрэнгийн УЦС ба түүний нөлөөлөл” сэдвийн хүрээнд эрдэмтэд, усны мэргэжилтнүүдтэй онлайн уулзалт хийх,  сөрөг үр дагаврын талаар мэдээлэл бэлтгэж, олон нийтийн сүлжээнд анхааруулсан уриалгууд гаргах, гар зургийн уралдаан зохион байгуулах зэрэг ажлууд оржээ.
Энэ ажилд экоклубын сурагчид идэвхтэй оролцож байна. Ялангуяа усан цахилгаан станц баригдах Эрдэнэбүрэн сумын экоклубын сурагчид идэвх санаачилга гаргаж олон ажил хийхээр төлөвлөжээ.

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу