Экоклубын сурагчид бэлчээрийн үнэ цэнийг сурталчилна | WWF

Экоклубын сурагчид бэлчээрийн үнэ цэнийг сурталчилнаPosted on 19 September 2019
Мэргэжилтнүүдийн ярьснаар экоклубын сурагчид бэлчээрийн төлөв байдлын талаархи мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд идэвхтэй оролцжээ.
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Монголчууд байгаль зэрлэг амьтнаа хамгаалах эртний уламжлалтай. Ялангуяа хүүхдийг багаас нь зэрлэг амьтдыг таньж мэдэх, байгалийн баялгыг зохистой ашиглах арга ухаанд сургах замаар хүн байгалийн харилцан шүтэлцээг хангаж ирсэн юм. Хүүхдүүдийг байгаль хамгаалалд татан оролцуулах нь ач холбогдолтой хэвээр байгаа тул Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар судалгааны зарим ажилд экоклубын хүүхдүүдийг оролцуулж байна.
Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг монголчуудын хувьд бэлчээр маш чухал байдаг. Бэлчээрийн даацыг судалгаанд үндэслэж оновчтой тогтоох нь малчид малаа эрсдэлд оруулахгүй байхад ач холбогдолтой. Нөгөө талаар бэлчээр бол зөвхөн малд зориулагдаагүй, зэрлэг амьтдын  ч амьдрах орчин болдог. Бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэхгүй байх нь зэрлэг амьтдад тустай. Тиймээс Алтай Соёны бүс нутаг дахь Ховд аймгийн Зэрэг, Чандмань, Манхан, Мөст, Мөнххайрхан, Дарви, Жаргалант 7 сумдын экоклубын сурагчид сумынхаа Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран бэлчээрийн судалгаа хийлээ.  Мэргэжилтнүүдийн ярьснаар экоклубын сурагчид бэлчээрийн төлөв байдлын талаархи мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд идэвхтэй оролцжээ. Сүүлийн жилүүдэд зун нь хур бороо тааруу, өвөл нь цас бага орсноос шалтгаалж ихэнх нутгаар бэлчээрийн хомсдол үүсээд байгаа аж. Тиймээс малын тоог өсгөхгүй байх, бэлчээрийг хуваарьтай ашиглах шаардлагатай байна.       
Экоклубын сурагчид энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар ярилцаж бэлчээрийг зүй зохистой ашиглах, үнэ цэнийн талаар малчдад хандсан сурталчилгааны ажил хийхээр төлөвлөжээ.               
Мэргэжилтнүүдийн ярьснаар экоклубын сурагчид бэлчээрийн төлөв байдлын талаархи мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд идэвхтэй оролцжээ.
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан Enlarge