ГМС (GIS) | WWF

ГМС (GIS)Биологийн олон янз байдлын орон зайн мэдээллийн систем

 
© WWF Mongolia
web
© WWF Mongolia
Алтай-Соёны экобүс нутгийн Биологийн олон янз байдлын орон зайн мэдээллийг зурган болон тоон мэдээллийн хэлбэрээр эхний ээлжинд оруулав. Энэхүү вэбийн хуудсыг цаашид хөгжүүлэх боломжийг бий болгох үүднээс Монгол улсын нийт нутгийг хамарсан байдлаар ерөнхий дизайныг гаргалаа.
http://gis.wwf.mn/En/