What would you like to search for?

ХАР ЯМААТЫН БАЙГАЛИЙН НѲѲЦ ГАЗАР

Энэ нутаг нь Хан Хэнтийн нурууны зүүн урд талын салбар нам уулсын төгсгөлөөс Дорнод Монголын тал хээрийн бүс рүү шилжих шилжилтийн заагт орших бөгөөд Дорнод Монголын хээрийн экосистемийн томоохон төлөөлөгч болох цагаан зээрийн нүүдэллэн өнгөрөх, өвөлжих нутаг болохын зэрэгцээ усны болон эргийн шувуудын хувьд өндөглөн зусах, нүүдлийн үедээ бууж амардаг Хэрлэн голын татмын ландшафт бүхий газар юм.

Хар ямаатын БНГ нь Хэнтий аймгийн Баян-Овоо, Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумдын нутгийг дамнан 50,691 га талбайг хамардаг. Үүнээс Баян-Овоо сумын нутагт 40,676 га, Түмэнцогт сумын нутагт 10,015 га бүхий талбай хамаарна.

Дэлгэрэнгүй үзэх

ХАР ЯМААТЫН БАЙГАЛИЙН НѲѲЦ ГАЗАР

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу