What would you like to search for?

БӨХӨНГИЙН МЭДЭЭ

Бөхөнгийн экологи болон хамгааллын талаар мэдээлэл солилцох зургаан хэл дээр гардаг хэвлэл (дугаар 28/2022/23)

Монгол Улсад 2021 оны намар малын шүлхий өвчин дэгдэж, олон мянган мал өвчилсөн билээ. Энэхүү вирусын гаралтай гоц халдварт өвчин зэрлэг амьтад, ялангуяа бөхөн зэрэг нүүдлийн туруутанд бас халдварладаг. Иймд бөхөнгийн тархац нутагт тандалт судалгаа хийх шаардлагатай болсон юм. 

Дэлгэрэнгүй үзэх

Бөхөнгийн мэдээ

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу