What would you like to search for?

Монгол орны загасны лавлах

Энэхүү загасны лавлах нь Монгол орны нуур, голд тархан амьдрах 79 зүйл, дэд зүйлийн загас олон дугариг амтаны ерөнхий шинж, биологийн онцлог, амьдрах орчин, тархац нутаг, хамгааллын статусын талаарх тодорхой мэдээллийг агуулсан бөгөөд их дээд сургуулийн оюутнууд, загас судалдаг, сонирхдог, экологич, биологич, бүх хүмүүст зориулав.

Энэхүү загасны лавлах нь Монгол орны нуур, голд тархан амьдрах 79 зүйл, дэд зүйлийн загас олон дугариг амтаны ерөнхий шинж, биологийн онцлог, амьдрах орчин, тархац нутаг, хамгааллын статусын талаарх тодорхой мэдээллийг агуулсан бөгөөд их дээд сургуулийн оюутнууд, загас судалдаг, сонирхдог, экологич, биологич, бүх хүмүүст зориулав.
Загасны аймаг нь сээр нуруутан амьтдын дотроос зүйлийн бүрдлээр хамгийн баялаг бөгөөд далай, тэнгис, нуур, цөөрөм, гол, горхи тэр битгий хэл агуйн ус болон гүний худгийн усанд ч тархан амьдардаг. Загас нь усанд заламгайгаараа амьсгалж, сэлүүрийн тусламжтайгаар сэлж, бие нь ясархаг ялтас буюу хайрсаар хучигдсан хүйтэн цуст амьтад юм

Дэлгэрэнгүй үзэх

Монгол орны загасны лавлах

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу