What would you like to search for?

Мөнх орших Цаст Алтай

Тухайн ард түмний өв соёлын мэдлэг хойш үедээ тэр чигээрээ уламжилдаггүй бөгөөд цаг үеийн үзэл суртал, амьдрах орчин нөхцөлтэй холбоотой өөрчлөгдөж байдаг. Өнгөрсөн ХХ зуунд шашин шүтлэгийг хорьж цагдах, хааж боох үзэл суртал давамгайлж хүний аливаад хандах, бишрэх, энэрэх, шүтэх үзлийг нийтэд нь хааж боосноос байгалийн сүр хүч, хүн байгалийн нандин шүтэлцээг үгүйсгэх үзэл газар авсан байв.

Тухайн ард түмний өв соёлын мэдлэг хойш үедээ тэр чигээрээ уламжилдаггүй бөгөөд цаг үеийн үзэл суртал, амьдрах орчин нөхцөлтэй холбоотой өөрчлөгдөж байдаг. Өнгөрсөн ХХ зуунд шашин шүтлэгийг хорьж цагдах, хааж боох үзэл суртал давамгайлж хүний аливаад хандах, бишрэх, энэрэх, шүтэх үзлийг нийтэд нь хааж боосноос байгалийн сүр хүч, хүн байгалийн нандин шүтэлцээг үгүйсгэх үзэл газар авсан байв. Харин ч байгалиас авах ёстой, байгаль дэлхийг эзэмдэх нь хүний нийгмийн баялаг бүтээх нэг арга гэж үзэж байжээ.
Гэвч ухаант ард түмэн байгаль дэлхийгээ аргадан тайтгаруулж, хүн - амьтан - ургамал бүгд харилцан зохицож аж төрөх ёстойг хойч үедээ ямар нэг байдлаар дамжуулж чадсан байна. 1990-ээд оноос сэргэсэн байгаль дэлхийгээ шүтэн дээдлэх үзэл, шашин шүтэх эрх сэргэхийн хамт  нээлттэй болжээ. Гэхдээ бүтэн 2-3 үеийнхэн сурсан дадал, үзэл бодлоосоо амархан чөлөөлөгдөөгүй юм.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Мөнх орших Цаст Алтай

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу