What would you like to search for?

ОЛОН УЛСЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ БYХИЙ УС, НАМГАРХАГ ГАЗАР-АЙРАГ НУУР

Айраг нуурын ус, намгархаг газар нь Монгол орны баруун хязгаарт Улаанбаатар хотоос 1300км, Увс аймгийн төв Улаангом хотоос зүүн урагш 150 км зайд, Ховд аймгийн Ховд хотоос зүүн хойд зүгт 150км зайд оршдог. Их нууруудын хотгорын цэнгэг уст нууруудын нэгэн гайхалтай төлөөлөл болох Айраг нуур нь Хяргас нуурын хотгорт орших хамгийн том цэнгэг уст нуур юм. Баруун талаараа Монгол Алтай, хойд талаараа Сажаны нуруу, зүүн талаараа Хангайн нуруу, өмнө талаараа Говь-Алтайн нуруугаар хүрээлэгдсэн.

Айраг нуурын ус, намгархаг газар нь Их нууруудын хотгорт байрлах гүехэн нууруудын том төлөөлөл төдийгүй олон улсын хэмжээнд ховордлын зэрэгт багтсан олон зүйл шувууд үүрлэх, өндөглөх, нүүдлийн үедээ бууж амрах, зусах таатай орчин болдог бөгөөд Айраг нуурт жилд дунджаар 20,000 гаруй усны шувууд үүрлэж, өндөглөн зусдаг. Мөн олон улсын хувьд ховордсон хөхтөн амьтад, өвөрмөц ургамлын зүйлүүдтэй төдийгүй Баруун Монголын эндемик зүйл загас бүртгэгдсэн байдаг онцлогтой. Рамсарын конвенцын нийт 9 шалгуураас I, II, III, IV гэсэн дөрвөн шалгуурыг хангадаг. Иймээс Айраг нуурын ус, намгархаг газрыг Рамсарын конвенцын хавсралт жагсаалтанд 1999 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр албан ёсоор бүртгэсэн.

Дэлгэрэнгүй үзэх

АЙРАГ НУУР

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу