Усны экосистем хамгаалал | WWF

Усны экосистем хамгаалалМонгол орны усны тулгамдсан асуудал

Манай орны усны экосистемийг хямралд хvргэж болзошгvй нөлөөлөл улам бүр ихэссээр байгаа бөгөөд энэхүү нөлөөллийг тодорхойлон, улмаар үүсгэж буй шалтгааныг олж шийдвэрлэх арга замыг хайх нь хүч, хөрөнгө шаардсан хvндрэлтэй асуудал хэвээр байсаар байна.

Усны экосистемийг хямралд хүргэж болзошгүй нөлөөллүүд нь өөр хоорондоо хамаарал бүхий олон хүчин зүйлээс хамаарч байна. Эдгээрийн дотроос:

  1. Усны хомсдол,
  2. Усны бохирдол,
  3. Усны амьтан, ургамлын нөөцийн багасалт,
  4. Голын гольдролд далан, хаалт барьснаас болж амьтны шилжилт хөдөлгөөн хязгаарлагдах байдал,
  5. Усны нөөцийн удирдлага, зохион байгуулалтын бодлого болон хvчин чадал сул зэргийг бид чухалчлан авч үзэж байна.

     
 
© WWF Mongolia
Khar-Us lake
© WWF Mongolia