Надад ярьж өгөөч цуврал | WWF

Надад ярьж өгөөч цувралУсны тухай надад ярьж өгөөч

Дэлхийн өвийн тухай надад ярьж өгөөч

ДЭЛХИЙ ГАРАГИЙН ТУХАЙ Надад ярьж өгөөч

Уур амьсгалын тухай Надад ярьж өгөөч

Шим мандлын тухай Надад ярьж өгөөч