Ном Хэвлэл | WWF

ХЭЭРИЙН ЭКОСИСТЕМҮҮД

 
© WWF Mongolia
В. Г. МОРДКОВИЧ ХЭЭРИЙН ЭКОСИСТЕМҮҮД Нэмж засварласан хоёрдахь хэвлэл
© WWF Mongolia
Энэхүү бүтээлийг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан ба ОХУ-ын Байгаль Орчны Яам хамтран хэрэгжүүлсэн “Орос Улсын хээрийн биом дахь ТХГН-ийн удирдлагын тогтолцоо ба механизмыг сайжруулах нь” төслийн санхүүгийн дэмжлэгээр “Сибирийн экологийн төв” нэртэй муж дундын сайн дурын олон нийтийн байгууллагаас эрхлэн гаргав.

Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, түүний дэглэм, жишиг маягт

 
© ДБХС
брошур
© ДБХС
Усны тухай хууль, 2015 оны БОНХАЖ-ын сайд, БХБ-ын сайдын хамтарсан тушаалын хавсралтанд заасан хамгаалалтын бүсийн дэглэм, түүний хэрэгжилтийг хэрхэн хангах талаар та бүхэнд зөвлөж  байна. 
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/broshur_waproz_4.pdf
 
 

Цоохор найз

 
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
SL
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Цоохор ирвэсийн гүем Цоохор, Монгол банхарын гөлөг Харанга, Ууганаа хүү 3-ын тухай өгүүлэх “Цоохор найз” комик номын эхний 3 цуврал бэлэн боллоо.

Гарын авлага

 
© WWF-MONGOLIA
mining
© WWF-MONGOLIA
Уул уурхайн үйл ажиллагаанд холбогдох талуудын оролцоог хангах боломж

Эндээс татаж авна уу.
//awsassets.panda.org/downloads/training_handout.pdf

 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ЦЭНГЭГ УСНЫ ГАЙХАМШИГ-2013
 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОНОН БАЛЖИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2011-2015 ОН
 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ASSESSMENTS OF CLIMATE CHANGE AND ANTHROPOGENIC IMPACTS INTO HYDROLOGICAL SYSTEMS OF ONON, KHERLEN AND KHALKH RIVER BASINS, MONGOLIA
 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
SUMMARY OF THE MANAGEMENT PLAN OF ONON BALJ NATIONAL PARK 2011-2015
 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙГООР ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАРТ ШИНЭЧИЛСЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОЙ МОДООР АЯЛЦГААЯ
 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ (ЕБС-ийн IV ба VIII ангийн түвшинд “Эко аялал жуулчлал” сэдвийн жишээн дээр)
 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia
ОРОН НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛЫГ ХИЧЭЭЛИЙН КИРРИКЮЛИМД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ (“Бэлчээр” сэдвийн жишээн дээр)

ОЙН ХОРТОН ШАВЖ

 
© WWF Mongolia
© WWF Mongolia