What would you like to search for?

Мэдээ, мэдээлэл
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Төмөр зам болон бусад дэд бүтцийг зэрлэг амьтдад ээлтэй төлөвлөе
Төмөр зам болон бусад дэд бүтцийг зэрлэг амьтдад ээлтэй төлөвлөе

Байгаль орчин, зэрлэг амьтдад ээлгүй шугаман дэд бүтэц ямар сөрөг нөлөөтэй байж болохыг ойлгомжтой, сонирхолтой хэлбэрээр хүргэж байна. Төмөр зам ...

04 Dec 2023
Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг нэмэгдлээ
Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг нэмэгдлээ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар экологийн ач холбогдол бүхий газруудыг тусгай хамгаалалтад авахад талуудтай ...

28 Nov 2023
Хамгийн багадаа 15,540 монгол бөхөн байгааг тогтоожээ
Хамгийн багадаа 15,540 монгол бөхөн байгааг тогтоожээ

Дэлхийд зөвхөн Монголд байдаг монгол бөхөнгийн тоо толгойг тогтоох, цаашдын хамгааллын арга хэмжээг зөв төлөвлөхөд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулахдаа ...

22 Nov 2023