What would you like to search for?

Мэдээ, мэдээлэл
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
Монгол бөхөн бол зөвхөн Монголд байдаг, өөр хаана ч байхгүй нэн ховор амьтан.
Таван монгол бөхөнд сансарын дохиолол бүхий хүзүүвч зүүлээ

Судалгааны ажлын зорилго нь, монгол бөхөнгийн шилжилт хөдөлгөөн, байршлыг тогтооход оршиж байв. Тодруулбал, монгол бөхөнгийн тасархайтсан хоёр ...

15 Sep 2022
Тус хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд байгаль хамгаалагчидтай хамтран сэргээн нутагшуулсан тарваганы байршил, үржлийн амжилтыг тодорхойлж, ажиглалт мониторингийн судалгааг сүүлийн гурван жилд тасралтгүй хийж байна.
Тарвага сэргээн нутагшуулах ажил амжилттай үргэлжилж байна

Хар ямаатын байгалийн нөөц газарт хууль бус агнуур зэрэг олон шалтгааны улмаас тарвага устаад байсан юм. Тиймээс Дэлхийн байгаль хамгаалах сан ...

29 Aug 2022
Үүнээс гадна шинээр томилогдсон идэвхитэн байгаль хамгаалагч нарт газрын зураг болон GPS-ийг хэрхэн ашиглахыг зааж сургасан байна.
Идэвхтэн байгаль хамгаалагчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулав

Сургалтад хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид болон орчны бүсийн сумдын 26 идэвхтэн байгаль хамгаалагчид оролцлоо. Сургалтаар Онон-Балжийн ...

29 Aug 2022