What would you like to search for?

Our News

Таван монгол бөхөнд сансарын дохиолол бүхий хүзүүвч зүүлээ

Судалгааны ажлын зорилго нь, монгол бөхөнгийн шилжилт хөдөлгөөн, байршлыг тогтооход оршиж байв. Тодруулбал, монгол бөхөнгийн тасархайтсан хоёр жижиг популяц болон үндсэн цөм популяц хооронд шилжилт хөдөлгөөн хийгдэж байгааг эсэхийг тогтооно. Ингэснээр тухайн газрыг тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлийг боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах боломж гарах юм.

Монгол бөхөн бол зөвхөн Монголд байдаг, өөр хаана ч байхгүй нэн ховор амьтан. Энэ амьтныг хамгаалах  ажлыг үр дүнд хүргэх, амьдрах орчныг нь тусгай хамгаалалтад авахад шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа их чухал байдаг. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд ийм зорилгоор  монгол бөхөнд сансарын дохиолол бүхий хүзүүвч зүүж судалж байгаа билээ. Энэ ажлын хүрээнд тус байгууллагын мэргэжилтнүүд Мал эмнэлэгийн газар, Хомын талын байгалийн цогцолборт газрын байгаль хамгаалагчид, идэвхтэн байгаль хамгаалагчид,  Бөхөн хамгаалах сүлжээ багтай хамтран 2022 оны 8-р сард таван монгол бөхөнд сансарын дохиолол бүхий хүзүүвч зүүлээ. Мэргэжилтнүүдийн ярьснаар, тэд дөрвөн шаргачин, нэг ооно барьж хүзүүвч зүүсэн байна.     
Судалгааны ажлын зорилго нь,  монгол бөхөнгийн шилжилт хөдөлгөөн, байршлыг тогтооход  оршиж байв. Тодруулбал, монгол бөхөнгийн тасархайтсан хоёр жижиг популяц болон үндсэн цөм популяц хооронд шилжилт хөдөлгөөн хийгдэж байгааг  эсэхийг тогтооно. Ингэснээр  тухайн газрыг тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлийг боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах боломж гарах юм. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд 2018 онд ийм судалгаа хийсний үр дүнд тасархайтсан популяц байршдаг 198 мянган га-г орон нутгийн хамгаалалтанд авч чадсан билээ.
Түүнчлэн монгол бөхөнд бог малын мялзан төст өвчин болон бусад халдварт өвчний халдвар байгаа эсэхийг тогтоох, дархлаа тогтсон эсэхийг тогтоохоор цусны шинжилгээ хийжээ. Ингэснээр  урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад шаардлагатай суурь мэдээлэл бүрдүүлэх боломж бүрдэх юм.
Дашрамд сонирхуулахад, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд, “Бөхөн хамгаалах сүлжээ” багийнхан хамтарсан тооллого судалгааг 2021 онд хийж монгол бөхөнгийн тоо толгой 10 мянга гаруй байгааг тогтоосон юм. 2020 онд 8500 орчим монгол бөхөн тоологдож байсан билээ.
 
Монгол бөхөн бол зөвхөн Монголд байдаг, өөр хаана ч байхгүй нэн ховор амьтан.

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу