WWF-ийн төлөөлөл дэлхий дахинд | WWF

WWF-ийн төлөөлөл дэлхий дахиндДэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) нь анх 1961 онд Швейцарийн хууль ёсны дагуу бүртгэгдсэн, эдүгээ дэлхий даяар таван сая гишүүн дэмжигчтэй, дэлхийн 100 гаруй оронд байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, олон улсын  ашгийн бус, төрийн бус байгууллага юм.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн төв байгууллага -
WWF International:  www.panda.org