What would you like to search for?

МОНГОЛ БѲХѲНГИЙН ЗАН ТѲРХ

Энэ номын баатар бол монгол бөхөн. Энэ амьтны амьдралыг тусгайлан судалж, түүний биологи, экологи, зан төрхийн онцлогийг харуулсан ном, товхимол гаргаж, олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлсэн нь тун ховор. Тэгвэл энэхүү зурагт номоор дамжуулан Монгол орны унаган амьтан, нэн ховор Монгол бөхөнгийн биологи, экологи, зан төрхийн талаар сонирхолтой мэдээллийг уншигч олонд хүргэж байна.

Унаган амьтан гэж тухайн газар нутагт үүсэж, тэр газар нутгийнхаа байгалийн нөхцөлд дасан зохиж амьдарч байгаа амьтныг хэлнэ. Тодруулан хэлбэл, монгол бөхөн дэлхийн бөмбөрцгийн өөр хаана ч байхгүй, зөвхөн Монгол оронд нутагшиж амьдарч байгаа амьтан юм. Энэ унаган амьтан Их нууруудын хотгорын төв хэсгийн Шарга, Хүйсийн говь, Таван хайрханы тал, Дөргөний хүрэн тал, Хомын тал, Хяргас нуур баруун хөндийн хуурай хээрийг хамарсан 40,000 орчим хавтгай дөрвөлжин километр талбайд нутагшиж амьдарч байна.

Дэлгэрэнгүй үзэх

Монгол бөхөнгийн зах төрх

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу