Бидний анхаарлаа хандуулж буй экобvс нутгууд | WWF

Бидний анхаарлаа хандуулж буй экобvс нутгууд rel=
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас тодорхойлсон дэлхийн 200 экобvс нутгийн 2 нь болох Алтай-Соён, Монгол Дагуурын хээрийн экобvс нутгууд
© WWF Mongolia

WWF-ийн Монголд vйл ажиллагаа явуулж буй зорилго нь тус сангаас тодорхойлсон дэлхийн 200 экобvс нутгийн 2 нь болох Алтай-Соён, Монгол Дагуурын хээрийн экобvс нутгийн биологийн олон янз байдал, тєрєл зvйл болон усны экосистем, нєєц баялагийг зvй зохистой ашиглан хамгаалахад чиглэж байна.

Vvний тулд дараах чиглэлvvдээр vйл ажиллагаа явуулж байна.

  • Ховор амьтан хамгаалал
  • Усны экосистем хамгаалал
  • Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент
  • Бэлчээрийн менежмент, хєдєєгийн хєгжил
  • Байгаль орчны боловсрол
  • Хууль эрх зvй