Бидний vйл ажиллагаа | WWF

Бидний vйл ажиллагааМанай байгаль хамгааллын хєтєлбєр (2005-2010)

Энэхvv  хєтєлбєрийг 2004 оны 4-р сараас эхлэн боловсруулсан бєгєєд 2005 оны 7-р сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжvvлж äóóñààä байна.

Хєтєлбєрийн зорилго:

 • Алтай-Саяны эко бvс нутгийн ховор амьтдыг хамгаалах
 • Алтай-Саяны эко бvс нутгийн цэнгэг усны экосистем, бэлчээрийг хамгаалан тогтвортойгоор ашиглах
 • Монгол Дагуурын экосистемийн иж бvрдлийг хамгаалахад чиглэж байна.

Энэхvv зорилгыг хэрэгжvvлэхийн тулд дараах чиглэлvvдээр байгаль хамгаалах vйл ажиллагаа явуулж байна.

 • Ховор амьтан хамгаалал
 • Усны экосистем хамгаалал
 • Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент
 • Бэлчээрийн менежмент, хєдєєгийн хєгжил
 • Байгаль орчны боловсрол
 • Хууль эрх зvй
   
 
	© WWF Mongolia
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хєтєлбєрийн газрын Байгаль хамгаалах хєтєлбєр (2005-2010)
© WWF Mongolia