Мэдээллийн архив | WWF

Мэдээллийн архивТусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаар EcoNet.mn-ээс

Англи, монгол хэл дээр мэдээллүүдээ хүргэдэг тус порталд Монгол орны хэмжээн дэх бүхий л Тусгай хамгаалалттай газар нутаг (ТХГН)-ууд болон Эко бүс нутгуудын талаарх мэдээлэл байнга шинэчлэгдэн тавигдаж байна.

“Алтай Соёны эко бүсийн ТХГН-уудыг эх дэлхийн төлөө хамгаалая” (PA4LP) төсөл дэх Монголын оролцооны нэг хэсэг болох тус вэб порталд энэхүү төслийн талаарх шинэ шинэ мэдээллүүд цаг тухайдаа гарч байх юм.

www.econet.mn