WWF-ийн тєлєєлєл дэлхий дахинд | WWF

WWF-ийн тєлєєлєл дэлхий дахиндДэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) нь анх 1961 онд Швейцарийн хууль ёсны дагуу бүртгэгдсэн, 5 сая гишүүн дэмжигчтэй, дэлхийн 100 гаруй оронд байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, олон улсын  ашгийн бус, төрийн бус байгууллага юм.

  • Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн төв байгууллага - WWF International:  www.panda.org