Саналаа өгнө үү | WWF

Саналаа өгнө үүДэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамтай хамтран Монгол Улсын Биологийн олон янз байдлын үндэсний стратеги, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна.
Бид энэ ажлын хүрээнд Айчигийн 20 зорилтод нийцсэн үндэсний зорилтуудыг тодорхойлж, зарим холбогдох талуудын саналыг тусгасанаа Танд үүгээр илгээж байна. Та хавсаргасан Word файлд буй дэвшүүлсэн зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх боломж, учирч болох бэрхшээлтэй танилцаад өөрийн саналаа илгээнэ үү? Үүний зэрэгцээ бид танд мэдээлэл өгөх үүднээс Айчигийн үндсэн зорилтууд, түүнд нийцүүлсэн БОНХЯ-ны санал болон бидний дэвшүүлсэн зорилтуудын анхны хувилбар бүхий PDF-ийг харна уу...
aichi_targets_and_mongolia_targets.pdf
мөн үүнээс уншина уу...
aichi_targets_new_versions.docx

Таны саналыг хүлээж байна.