What would you like to search for?

Мэдээ, мэдээлэл
© Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР АШИГЛАЛТ, НӨЛӨӨЛӨЛ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ЗУРАГЛАХ, ТУРШИХ АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВЛӨХ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР АШИГЛАЛТ, НӨЛӨӨЛӨЛ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ЗУРАГЛАХ, ТУРШИХ АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВЛӨХ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ...

28 May 2024
Төмөр зам болон хурдны авто замын хориг хашааны үндэсний стандартыг баталжээ
Төмөр зам болон хурдны авто замын хориг хашааны үндэсний стандартыг баталжээ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар талуудтай хамтран Зэрлэг амьтдын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд сөрөг нөлөө ...

28 May 2024
Конвенцын үндэсний Удирдан зохицуулах зөвлөл болон Шинжлэх ухааны зөвлөлийн ажиллах журмуудыг баталлаа
Конвенцын үндэсний Удирдан зохицуулах зөвлөл болон Шинжлэх ухааны зөвлөлийн ажиллах журмуудыг баталлаа

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнийн тушаалаар Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах ...

21 May 2024