What would you like to search for?

ТАВТАЙ МОРИЛ

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар

© WWF Mongolia

Бид дэлхийн тэргүүлэх, бие даасан байгаль хамгаалах байгууллагуудын нэг.

Бидний үйл ажиллагаа

Монгол орныхоо биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ариун үйлсэд зүтгэж, үргэлж шинийг санаачилж, баг хамт олноороо сэтгэл, зүрх, ур чадвараа дайчлан ажиллаж байна.

Шинэ мэдээлэл
БУЛАГ ХАШИЖ ХАМГААЛАХ АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ЭРСДЭЛ (ESSF)-Г БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ЗӨВЛӨМЖ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
БУЛАГ ХАШИЖ ХАМГААЛАХ АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХЭД БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ЭРСДЭЛ (ESSF)-Г БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ЗӨВЛӨМЖ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Энэхүү ажлын хүрээнд урьдчилсан байдлаар төслийн төлөвлөлтөд зориулж тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн хүрээг Дэлхийн байгаль хамгаалах ...

02 May 2024
ЦЭН ТОГОРУУНЫ ЧУХАЛ БОЛОН ҮРЖЛИЙН АМЬДРАХ ОРЧИН, ҮҮРЛЭХ НӨХЦӨЛ, АЮУЛ ДАРАМТ, ХАМГААЛЛЫН БОЛОМЖИТ АРГА ХЭМЖЭЭГ СУДАЛЖ ТОДОРХОЙЛОХ, САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ БОЛОВСРУУЛАХ БАГ ЭСВЭЛ БАЙГУУЛЛАГА СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
ЦЭН ТОГОРУУНЫ ЧУХАЛ БОЛОН ҮРЖЛИЙН АМЬДРАХ ОРЧИН, ҮҮРЛЭХ НӨХЦӨЛ, АЮУЛ ДАРАМТ, ХАМГААЛЛЫН БОЛОМЖИТ АРГА ХЭМЖЭЭГ СУДАЛЖ ТОДОРХОЙЛОХ, САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ БОЛОВСРУУЛАХ БАГ ЭСВЭЛ БАЙГУУЛЛАГА СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дах хөтөлбөрийн газрын хамгааллын хөтөлбөрийн хамрагдах сав газар, түүний орчмын ус намгархаг газарт ...

26 Apr 2024
ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, АРГАЧЛАЛ САЙЖРУУЛАХАД ЗӨВЛӨХ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР
ОЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, АРГАЧЛАЛ САЙЖРУУЛАХАД ЗӨВЛӨХ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Дээрх хэрэгцээ, шаардлагын хүрээнд ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах шинэлэг арга аргачлалыг боловсруулан сум, нэр бүхий тусгай хамгаалалттай ...

23 Apr 2024

Хамтын гэрэлт ирээдүйг бүтээхэд хүн төрөлхтний нэгдмэл байдал чухал.

© Aziz Acharki
ТА ӨӨРЧИЛЖ ЧАДНА
Та Монгол орныхоо байгаль, зэрлэг амьтныг хамгаалах ариун үйлсэд хувь нэмрээ оруулах боломжтой. Таны хандив байгаль хамгаалалд бүрэн зарцуулагдана.

Та өөрчилж чадна!