What would you like to search for?

Our News

Зэрлэг амьтдад зориулж биотехникийн арга хэмжээ авлаа

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд нутгийн иргэдтэй хамтран 2021 оны 7 дугаар сард Сайр ууланд биотехникийн арга хэмжээ хийлээ. Мэргэжилтнүүдийн ярьснаар 2 тн давс, хивэгийг зэрлэг амьтдад зориулан тавьжээ. Биотехникийн арга хэмжээ ач холбогдлыг тодорхойлох зорилгоор давс тавьсан газрын эргэн тойронд 5 автомат камер тавьсан байна. Харин автомат камерыг шалгаж байх үүргийг нутгийн идэвхтэн байгаль хамгаалагч хүлээжээ.

Алтай Соёны бүс нутаг дахь орон нутгийн хамгаалалттай Сайр ууланд нэн ховор цоохор ирвэс болон түүний идэш тэжээл болдог янгир ямаа зэрэг олон зүйлийн зэрлэг амьтад амьдардаг. Сүүлийн жилүүдэд нутгийн иргэд янгир ямаанд зориулж биотехникийн арга хэмжээ авсны үр дүнд янгир ямааны тоо толгой өссөн юм. Ялангуяа энэ ажилд  Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын малчин Ораз идэвхтэй оролцож өөрийнхөө намаржаа, хаваржааны хашаа, байшингийн хажууд янгир ямаанд хужир тавьж өгсөөр ирсэн түүхтэй. Байнга ирж хужир долоосоор янгир ямаа тэр айлын хүмүүсээс айж эмээхгүй болтлоо дасан зохицжээ. 
Харин малчин Ораз нас барснаас хойш зэрлэг амьтдад санаа зовниж туслах хүн байхгүй болжээ. Тиймээс Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтнүүд нутгийн иргэдтэй хамтран 2021  оны 7 дугаар сард Сайр ууланд биотехникийн арга хэмжээ хийлээ. Мэргэжилтнүүдийн ярьснаар 2 тн давс, хивэгийг зэрлэг амьтдад зориулан тавьжээ. Биотехникийн арга хэмжээ ач холбогдлыг тодорхойлох зорилгоор давс тавьсан газрын  эргэн тойронд 5 автомат камер тавьсан байна. Харин автомат камерыг шалгаж байх үүргийг нутгийн идэвхтэн байгаль хамгаалагч хүлээжээ.
биотехникийн арга хэмжээ

SHARE!

Бусдад түгээхэд бидэнд тусална уу